Spor Sakatlıkları Önlenmesi ve Tedavisi

Spor fizyoterapisi, fiziksel olarak aktif bireylerde oluşacak yaralanmaları önlemeye, yaralanma sonrası doğru analiz, etkin tedavi, rehabilitasyon ve performans arttırmaya yönelik yapılan özelleşmiş bir çalışmadır.

Sportif Rehabilitasyon / Spor Rehabilitasyonu

Sporcunun yeniden aktif spor yaşantısına devam edebilmesi için yaralanma sonrası uygun sportif rehabilitasyon programının uygulanması gerekir. Bu programın kişiye ve spora özgü olması, rehabilitasyon kurallarına uyularak planlanması spora dönüşü sağlayan en önemli etkenlerdir.

Spor yaralanmalarının tedavisinde hedef sportif fonksiyonun mümkün olan en kısa zamanda en üst düzeye ulaştırılmasıdır. Tedavi, rehabilitasyon protokolünün tüm aşamalarını içermelidir. Yaralanma iyileştikten sonra sporcunun eski performansını yeniden kazanması, spora dönüş için gereken şartları sağlaması gerekir. Spora dönmeden önce sporcunun fizyoterapistiyle birlikte yaptığı spora yönelik sahaya dönüş çalışmalarını tamamlaması gerekir. Doğru rehabilitasyonun ardından sporcunun sahaya döndükten sonra yaralanmanın rekürrens (nüksetme) oranı minimuma indirilmiş olur.

Rehabilitasyon sürecinin belirli aralıklarla sporcuyu değerlendirerek testedilmesi gerekir ki, tedavinin olumlu yönde ilerlediği anlaşılabilsin. Performans testi yalnızca sporcunun performans düzeyini belirlemeye yararken, yaralanmış sporcunun tedavi sürecindeki testleri hem iyileşmesini hem de spora dönüşe ne ölçüde yaklaştığını anlamaya yaramaktadır. Klinik bazlı rehabilitasyon protokolünde ilerleme yaralanmaya ve doku iyileşmesine göre değerlendirilir.

Sporcu tedaviye olabildiğince erken dönemde başlamalıdır. Spor yaralanmalarından sonra sporcunun inaktif bir sürece girmesi güç, kuvvet, dayanıklılık, esneklik ve koordinasyon açısından gerilemelere neden olacaktır. Rehabilitasyonun gereklerine uyum ve elde edilecek başarı rehabilitasyon ekibi ile sporcunun iş birliğine dayanmaktadır. Sporcuların planlanan tedaviye uyum sağlamaları bazen bilişsel, emosyonel ve davranışsal sorunlar nedeniyle güç olabilmektedir. Spor ekibi rehabilitasyondaki becerilerini aynı zamanda sporcunun endişelerini gidermede de kullanmalıdır.

Bizi neden tercih etmelisiniz?

Bizi farklı kılan, sizi farklı yapan…

Hasta Merkezli Anlayış

Bütüncül Bakış Açısı

Alanında Uzman Fizyoterapistler

Güncellenen Mesleki Yaklaşımlar